Príjazdové cesty a chodníky

Po zameraní chodníka alebo príjazdovej cesty, začneme s výkopom a odvozom zeminy. Následne roztiahneme privezenú štrkodrvinu a postupne po viacerých vrstvach ju hutníme vibračným valcom alebo vibračnou doskou.
Zabetónujeme obrubníky, žľaby a palisády. Stiahneme finálnu vrstvu kameniva frakcie 4-8 a kladieme zámkovu dlažbu podľa vzoru.
Po dorezení dlažby sa celá plocha vyšpáruje kremičitým pieskom a následne zvibruje vibračnu doskou s podložkou. Pri výbere zámkovej dlažby Vám poradíme so správnou hrúbkou, typom, farbou a vzorom dlažby.